Zondag, deel 1: Basics

Algemeen

Website met vragen over de kerk

Verhalen van kerkgangers

Uitbeelden met lego

Online tijdschrift maken

Online krant maken

 

1. Zondag een bijzondere dag

Aan de tijd wordt een ritme gegeven (meditatie)

Voor de zondag of voor de sabbat?

Een publieke rustdag is goed voor iedereen (krantenartikel)

Prijsvraag sabbatstichting

De zondag als bron van inspiratie (Jos Douma)

Zincast - zondagsrust als universele waarde (IKON)

Column 'dagje anders'

Advertenties bij 'samen onderzoeken':

  

 

2. Welkom in de kerk

Psalm 84 op Youtube

Meditatie over een gewoon vogeltje dat toch in Gods huis mag wonen

Onderstaande foto's kun je opslaan door via de rechter muisknop te kiezen voor 'Afbeelding opslaan als'

                    

   kerk in Duitsland               Dom in Keulen                     musje

  

Kerk in Duitsland    Kerk in Ede      Dom in Utrecht             Jacobikerk in Utrecht

                

           Kerk in Meteren (Gld)        Kerkje en gemeenteleden in Ruda (Oekraïne) 

 

3. Alle mensen

Kort verhaal: Afgewezen sollicitatie

 

4. Zingen tot Gods eer (1)

Helen Berhane zong, juist toen het moeilijk was

Achtergronden van het zingen in de kerk

Er zijn veel Bijbelteksten over zingen

Liedje: David speelde op zijn lier

Kinderen en de lofzang, een artikel van Ria Borkent

Kinderkoor de Bromvlieg zingt Pzzzalmen 4 Kidzzz Hier kun je stukjes muziek beluisteren

Zelf muziekinstrumenten maken, en nog één

 

5. Zingen tot Gods eer (2)

Juich voor de HEER, heel de aarde ofwel Jubilate Deo omnis terra!

Hieronder vind je verschillende versies van psalm 100:

Traditioneel: Gregoriaans, Orgel en samenzang, Italiaanse versie

Klassiek: Mozart, Bartholdy (jongenskoor),

Hedendaags: Psalmen voor Nu, WorshipTaize

 

6 en 7. Lees je Bijbel

Speurtocht naar de schat (pijlen, pdf)

Voorkant 'Onze eigen Bijbel' (pdf)

 

Bijbelteksten om mee te geven

Groeien in geloof

De schat in de akker

Oneliners over de Bijbel

 

8. Bid elke dag (1)

Meeleven door voorbede (Matthijs Schuurman)

Bidden met bouwstenen

Bidden is een weg, toerusting voor gebed

Kyrie Eleison - Heer, ontferm U (Herman van Veen)

  

                         Gebedskaarten van de Michacampagne

  

9. Bid elke dag (2)

Geen veroordeling

Het Onze Vader met gebaren (pdf, p. 18)

Bidden met de vingers van je hand

Wat leerde Jezus ons bidden?

 

Het telefoonnummer van God is 2x5 (gevouwen handen). Van Visje  Is bidden op de fiets misschien iets van wandelen met God? Van Visje.  Online with God? Just pray! Van Visje

 

10. Geef het Woord door

Zaaien is geloven

Een woord van macht en de taak van de verkondiging