Zondag, deel 2: Volgorde van de kerkdienst

Algemeen

Komen, buigen, horen, vieren, geven, gaan. Het verhaal van onze liturgie (ds. van Dusseldorp)

Orden van dienst uit het dienstboek van de PKN

Waarom zou ik naar de kerk gaan? (Filmpje van de Noorderkerk Amsterdam)

Op de website van ‘preek van de leek’ en op de blog van ds. Matthijs Schuurman wordt uitgelegd wat er gebeurt in een kerkdienst.

De weg die in de liturgie wordt afgelegd (art. ds. Matthijs Schuurman)

Martin Brand vertelt over zijn ervaring m.b.t. het bijwonen van een kerkdienst.

Eenvoudige liederen voor de liturgie (Elly Zuiderveld en Dick Le Mair)

De liturgie van het gewone, alledaagse bestaan (boeksamenvatting)

 

Naast de picotgrammen, die bij de lessenserie horen, kun je ook gebruik maken van foto's. Maak zelf toepasselijke foto's of download ze van beeldbank.pkn.nl. Deze foto's zijn gratis beschikbaar gesteld door de PKN, vooral bedoeld voor makers van kerkbladen websites.

 

1 en 2. God wil ons ontmoeten

De kerk: de plaats waarvan de Heer heeft gezegd: Mijn Naam zal er zijn (Preek)

Psalm 100 (Psalmen voor Nu) 

Stilte in Taize

Het begin van de dienst (art. Woord & Dienst)

 

3. Een opdracht

Kinderen en stilte (artikel EO-Visie)

Filmpje bij het krantenartikel over Kimberley.

Iedere zondag in 2011 bezoekt een IKON-redacteur een andere kerk. Hij noteert zijn ervaringen en plaatst ze online: 'Komt een leek in de kerk'. Wat blijkt: er is een enorm verschil in de manier waarop kerken met gasten omgaan.

 

4. De lofzang verheft ons hart tot God

… ieder zingt zijn eigen lied (art. Woord & Dienst)

Zingen in de kerk van vroeger tot nu

Een beknopte studie over de rol van het lied in de bijbel en speciaal over het lied van Mozes

 

Muzikale links:

Lof, aanbidding (Sela) 

Wat heerlijk om voor U te zingen (Psalm 92, Psalmen voor Nu)

Thuis in Gods huis (Een lied van Ria Borkent)

Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek (D.C. Lewis)

Wakker met een wijsje (Karaoke van Kinderen voor Kinderen)

 

5. God is er bij, over votum en groet

Genade voor u! (Preek over de zegengroet)

Kindernevendienstweblog over de groet

Votum en groet (Sela)

Zie me graag (Clouseau)

 

6. Tien regels

Cabaretfragment 'Regels zijn regels (Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten)

Mozes en de 10 regels (Elly en de Wiebelwagen)

De 10 geboden in het jodendom 1 en 2

Diverse versies van de 10 geboden (inclusief afbeeldingen, verzameld door Jan Boersma)

Tien geboden in vraag en antwoord

Tien geboden op rijm (Ria Borkent)

Kleurplaat De tien woorden (Buddy Books)

 

7. De dienst van het Woord

Achtergrond bij het leesrooster (art. Woord & Dienst)

Achtergrond bij de preek (art. Woord & Dienst)

Gebed van Johannes Chrysostomos voor het lezen van de Bijbel (onderaan de pagina)

De schriftlezer in de eredienst (Ria Borkent)

Bijbelkleurplaten bij de kerkdienst (pdf), met toestemming van www.bijbelkleurplaten.nl/

 

8. De collecte

God heeft lief wie blijmoedig geeft

Meer Bijbelteksten over geven

Mensen in nood krijgen een gezicht (GZB)

 

9. Wegzending en zegen

Een artikel uit Opbouw (NGK) over de zegen

Uitleg over zegenen op www.kindengeloof.nl

Preek over Numeri 6:22-27 (Jos Douma)

Zegen, méér dan een wens (EO.nl/dekapel)

Woordweb 'zegen'

Zegen kun je niet kopen, over Jakob en Ezau (Elly en de Wiebelwagen)

Uitleg voor het vouwen van het miniboekje

 

Muzikale links:

Gebed om zegen (Opwekking 710)

The Lord bless you and keep you

May the Lord bless you

De Here zegent jou (Kinderopwekking 185)

Heer ik hoor van rijke zegen (Joke Buis, lied Johan de Heer)

Er komen stromen van zegen (Joke Buis, lied Johan de Heer)