Brood dat leven geeft

Algemeen

Preek van ds. van den Berg die de strekking van deze serie verwoordt: Brood dat eeuwig leven geeft

Muziek: Wij leven van de wind (Gezang 249 / Lied 687 NLB) (Sela)

Spelletjes voor als er tijd over is: Bakker, bakker, hoe laat is het en Broodjes bakken

Lessuggesties van Brood aan de basis

 

Liederen bij het thema

Alles heeft de Here God gemaakt (E&R)

Alles komt van God (Opwekking voor kids 236) en YouTubefilmpje

Alles is alles (E&R)

Als het graan (E&R)

Als je bidt, zal Hij je geven (E&R)

Broodliedje

Dankliedjes voor bij het eten

Eerlijk delen (E&R)

Het brood dat ons voor ogen staat (Evangelische Liedbundel 290)

Ik was hongerig (E&R)

Kinderen van de Vader (E&R)

Manna (E&R) en YouTubefilmpje

Mijn grootste wens is niet om rijk te zijn (Opwekking voor kids deel 13) en YouTubefilmpje

Smikkel, smakkel, lekker eten (E&R)

Onze Vader (E&R en Evangelische Liedbundel 325 en 466)

Vertel het aan de mensen (E&R)

Vijf broden en twee vissen (E&R) en YouTubefilmpje

Voor al uw goede gaven, Heer (canon)

Wie Hij was werd niet begrepen (E&R)

Zacheüs (E&R)

Zoek eerst het koninkrijk van God (Opwekking nr 40)

 

1. Geef ons heden ons dagelijks brood

Voorbereiding voor de leiding

Dankdagpreek van ds. Verhoef: Gewoon genoeg (over het manna)

Biddagpreek van ds. Schuurman: Geef ons heden ons dagelijks brood en achtergrondinformatie bij deze preek

Artikel: 7 redenen om niet bezorgd te zijn

Artikel: Mindfullness en christelijk geloof en een uitgebreidere analyse

Muziek: Brood van het leven (Trinity)

Muziek: God’s Alive and Well, nav psalm 8 en 104 (Sharon Kips)

Het 'Onze Vader' met gebaren

 

Bij de les

Kort filmpje met etende mensen

Hungry Planet, foto's van Peter Menzel, in 2015 maakte hij ze ook van Nederlandse gezinnen. Als deze links niet meer werken, google dan op ‘peter menzel hungry planet

Afbeelding minimumrantsoen voor vluchtelingen (Wereldgezondheidsorganisatie)

Het Onze Vader in gebarentaal (pdf, p. 18)

Het verhaal van  Mozes en het manna: filmpje, illustraties en vertelling

Nieuwe versie van het gebed ‘O Heer wij danken U van harte

 

Filmpjes ter verdieping en / of om thuis te bekijken

Filmpje over een boer die tarwe verbouwt

Diverse Schooltv- filmpjes over brood, inclusief leeftijdscategorie

Filmpje over een bakker die in twee minuten vertelt hoe hij brood bakt

Gezond eten volgens de schijf van vijf

Filmpjes van distributiecentrum AH en de broodafdeling van de Plus

Time lapse, filmpje van een plantje dat groeit

 

2. God geeft ons wat we nodig hebben

Voorbereiding voor de leiding

Dankdagpreek van ds. Schuurman: Genoeg te delen, n.a.v. Johannes 6:1-15

Preek van ds. Schuurman: Wie op het woord acht geeft, vindt geluk

Uitleg over het bijbelse kernwoord manna (hemels brood)

Meditatie: Jezus zegt: 'Geef wat je hebt, dat is genoeg'

Muziek: Heer, wat kan ik doen? (E&R) en filmpje

Muziek: Wij leven van de wind (Sela) en filmpje

Filmpje ‘the sharing expiriment’ (dilemma van twee kinderen en één boterham)

 

Bij de les

Muzikale vertelling van 5 broden en 2 vissen (in het engels)

Beeldverhaal van de wonderbare spijziging in foto’s en illustraties of illustraties

Muziek: Vijf broden en twee vissen, met tekeningen van kinderen (E&R)

Muziek: De bestemming (Marco Borsato)

Muziek: Mijn grootste wens is niet om rijk te zijn (Kids Crew)

Het Rode Kippetje van Max Velthuijs: filmpje en tekst

Een mobile van 5 broden met daarop Jezus zegt: “Ik ben het brood des levens”

Tip voor thuis: Kijktafel 'gezond eten' n.a.v. Filippenzen 4:8

 

3. Geef het door

Voorbereiding voor de leiding

Blogs van ds. Schuurman over kinderen en psalmen

Preekkracht van ds. Douma: Doorgeven aan de kinderen, n.a.v. Deuteronomium 6

Doorvertellen is leven, uitleg bij psalm 78

Preek n.a.v. psalm 78: Leren van het verleden

Jullie kinderen zullen later vragen... art. van NBG over Deut. 6 en Psalm 78

Blog van ds. Visser: Hoor, wat mij God deed ondervinden

Muziek: Father & Friend (Alain Clark)

Muziek: Op zondag ga ik graag bij oma op bezoek (E&R)

 

Bij de les

Psalm 78 (Bijbel in Gewone Taal, hiervoor heb je wel een account nodig)

Cymbaalmuziek bij het lezen van Psalm 78

sAmen in Gesprek (document met gesprekskaartjes)

 

 

4. Samen eten en ontmoeten

Voorbereiding voor de leiding

Muziek: Kinderen van de Vader (E&R) en filmpje

Boek: Eten met Jezus en recensie

Bijbelstudie van Ds. Terlouw: 'Avondmaal - God en elkaar ontmoeten'

 

Bij de les

Kaarten op tafel met afbeeldingen van Thomas Godsdienstonderwijs en Free Bible Images