Links en foto's bij de lessen

Hieronder vind je per lespakket links naar verdiepende artikelen, foto's en aanvullende documenten die je kunt gebruiken bij de desbetreffende lessen. Ben je iets tegengekomen wat goed bij een les past, laat het ons weten. Werkt een link niet (meer) dan horen we dat ook graag. Je kunt ons hier mailen.

 

De Protestantse Kerk stelt via Beeldbank.pkn.nl gratis foto’s beschikbaar, vooral bedoeld voor makers van kerkbladen websites, maar natuurlijk ook handig voor de kindernevendienst.

Handleiding

Hieronder vind je een aantal links naar websites die behulpzaam kunnen zijn bij je voorbereiding van de verschillende onderdelen van een les:

 

Stap 0: Je eigen voorbereiding

Hunkeren naar rust, over de regel van Benedictus

Oefeningen (dienstboek), oefeningen (Jos Douma)

Liederen van seculiere popartiesten die bijbelse teksten en ideeen in hun liederen hebben opgenomen.

 

Stap 3: Wat zegt de Bijbel?

Op het wereldwijde web zijn tal van Bijbelvertalingen te vinden, bijvoorbeeld de jongerenbijbelHet Boek,  en veel vertalingen waaronder de Bijbel in Gewone Taal, de Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling op Biblia.net.

Zoek je een specifiek Bijbelverhaal voor kinderen? Op deze website zijn de verhalen uit ruim twintig kinderbijbels in kaart gebracht. Je kunt zoeken op de naam van het Bijbelverhaal of op het Bijbelboek en het hoofdstuk waarin het verhaal in de Bijbel is terug te vinden.

 

PreekWijzer is een online community voor preekvoorbereiding en bevat preekschetsen, homiletisch materiaal, praktische informatie over preekvoorbereiding en preken, archieven van theologische tijdschriften en een forum rondom preken en preekvoorbereiding.

Brood dat leven geeft

Algemeen

Preek van ds. van den Berg die de strekking van deze serie verwoordt: Brood dat eeuwig leven geeft

Muziek: Wij leven van de wind (Gezang 249 / Lied 687 NLB) (Sela)

Spelletjes voor als er tijd over is: Bakker, bakker, hoe laat is het en Broodjes bakken

Lessuggesties van Brood aan de basis

 

Liederen bij het thema

Alles heeft de Here God gemaakt (E&R)

Alles komt van God (Opwekking voor kids 236) en YouTubefilmpje

Alles is alles (E&R)

Als het graan (E&R)

Als je bidt, zal Hij je geven (E&R)

Broodliedje

Dankliedjes voor bij het eten

Eerlijk delen (E&R)

Het brood dat ons voor ogen staat (Evangelische Liedbundel 290)

Ik was hongerig (E&R)

Kinderen van de Vader (E&R)

Manna (E&R) en YouTubefilmpje

Mijn grootste wens is niet om rijk te zijn (Opwekking voor kids deel 13) en YouTubefilmpje

Smikkel, smakkel, lekker eten (E&R)

Onze Vader (E&R en Evangelische Liedbundel 325 en 466)

Vertel het aan de mensen (E&R)

Vijf broden en twee vissen (E&R) en YouTubefilmpje

Voor al uw goede gaven, Heer (canon)

Wie Hij was werd niet begrepen (E&R)

Zacheüs (E&R)

Zoek eerst het koninkrijk van God (Opwekking nr 40)

 

1. Geef ons heden ons dagelijks brood

Voorbereiding voor de leiding

Dankdagpreek van ds. Verhoef: Gewoon genoeg (over het manna)

Biddagpreek van ds. Schuurman: Geef ons heden ons dagelijks brood en achtergrondinformatie bij deze preek

Artikel: 7 redenen om niet bezorgd te zijn

Artikel: Mindfullness en christelijk geloof en een uitgebreidere analyse

Muziek: Brood van het leven (Trinity)

Muziek: God’s Alive and Well, nav psalm 8 en 104 (Sharon Kips)

Het 'Onze Vader' met gebaren

 

Bij de les

Kort filmpje met etende mensen

Hungry Planet, foto's van Peter Menzel, in 2015 maakte hij ze ook van Nederlandse gezinnen. Als deze links niet meer werken, google dan op ‘peter menzel hungry planet

Afbeelding minimumrantsoen voor vluchtelingen (Wereldgezondheidsorganisatie)

Het Onze Vader in gebarentaal (pdf, p. 18)

Het verhaal van  Mozes en het manna: filmpje, illustraties en vertelling

Nieuwe versie van het gebed ‘O Heer wij danken U van harte

 

Filmpjes ter verdieping en / of om thuis te bekijken

Filmpje over een boer die tarwe verbouwt

Diverse Schooltv- filmpjes over brood, inclusief leeftijdscategorie

Filmpje over een bakker die in twee minuten vertelt hoe hij brood bakt

Gezond eten volgens de schijf van vijf

Filmpjes van distributiecentrum AH en de broodafdeling van de Plus

Time lapse, filmpje van een plantje dat groeit

 

2. God geeft ons wat we nodig hebben

Voorbereiding voor de leiding

Dankdagpreek van ds. Schuurman: Genoeg te delen, n.a.v. Johannes 6:1-15

Preek van ds. Schuurman: Wie op het woord acht geeft, vindt geluk

Uitleg over het bijbelse kernwoord manna (hemels brood)

Meditatie: Jezus zegt: 'Geef wat je hebt, dat is genoeg'

Muziek: Heer, wat kan ik doen? (E&R) en filmpje

Muziek: Wij leven van de wind (Sela) en filmpje

Filmpje ‘the sharing expiriment’ (dilemma van twee kinderen en één boterham)

 

Bij de les

Muzikale vertelling van 5 broden en 2 vissen (in het engels)

Beeldverhaal van de wonderbare spijziging in foto’s en illustraties of illustraties

Muziek: Vijf broden en twee vissen, met tekeningen van kinderen (E&R)

Muziek: De bestemming (Marco Borsato)

Muziek: Mijn grootste wens is niet om rijk te zijn (Kids Crew)

Het Rode Kippetje van Max Velthuijs: filmpje en tekst

Een mobile van 5 broden met daarop Jezus zegt: “Ik ben het brood des levens”

Tip voor thuis: Kijktafel 'gezond eten' n.a.v. Filippenzen 4:8

 

3. Geef het door

Voorbereiding voor de leiding

Blogs van ds. Schuurman over kinderen en psalmen

Preekkracht van ds. Douma: Doorgeven aan de kinderen, n.a.v. Deuteronomium 6

Doorvertellen is leven, uitleg bij psalm 78

Preek n.a.v. psalm 78: Leren van het verleden

Jullie kinderen zullen later vragen... art. van NBG over Deut. 6 en Psalm 78

Blog van ds. Visser: Hoor, wat mij God deed ondervinden

Muziek: Father & Friend (Alain Clark)

Muziek: Op zondag ga ik graag bij oma op bezoek (E&R)

 

Bij de les

Psalm 78 (Bijbel in Gewone Taal, hiervoor heb je wel een account nodig)

Cymbaalmuziek bij het lezen van Psalm 78

sAmen in Gesprek (document met gesprekskaartjes)

 

 

4. Samen eten en ontmoeten

Voorbereiding voor de leiding

Muziek: Kinderen van de Vader (E&R) en filmpje

Boek: Eten met Jezus en recensie

Bijbelstudie van Ds. Terlouw: 'Avondmaal - God en elkaar ontmoeten'

 

Bij de les

Kaarten op tafel met afbeeldingen van Thomas Godsdienstonderwijs en Free Bible Images

Hart voor de schepping

Algemeen
sAmen werkte mee aan het themaboek “Hart voor de Schepping”. We hebben dit materiaal herschreven voor de kindernevendienst. De serie heeft tot doel met verwondering stil te staan bij de schepping en de Schepper die dit alles maakte. Een deel van het boekje is online te lezen. 
 
Gedichten, muziek en liederen bij het thema
  • Dat je het lied “Zeg, wie heeft gemaakt” al met heel jonge kinderen zingen, zie je op dit YouTubefilmpje.
  • Artikel over het gedicht ‘mij spreekt de blomme een tale’ van Guido Gezelle 
  • Psalm 8  (Psalmen voor Nu)
  • Psalm 104 (klassiek)  
De schepping heeft veel kunstenaars geïnspireerd. Op de website Bijbel en Kunst vind je een aantal kunstwerken bij Bijbelteksten en nog meer op de website van het Rijksmuseum
 
Les 1
Filmpje van Psalm 148 (Psalmen voor nu)
Filmpje van Psalm 8 (Psalmen voor nu)
 
Les 2
U houdt Uw hand, grote God, Opwekking 111 (verouderde opname)
 
Les 3
YouTube vertelling Het Rode Kippetje (Max Velthuijs)
Informatie over het kweken van tuinkers
 
Les 4
Prentenboek Een licht in de nacht (Door Coby Hol) Samenvatting en recensie
 
Verdiepingsles
Peuter-CD Zing Tingeling met 40 Bijbelse liedjes, o.a. over de schepping 
 
Les 6
Een filmpje over hoe kinderen uit groep 7 en 8 denken over hun uiterlijk
Proud to be me’, een filmpje over imperfecte paspoppen 
Kijk eens naar de vogels (Elly en Rikkert)  
Lied: God heeft jou gemaakt van top tot teen (Opwekkings kids 136) 
Inspirerende afbeeldingen van de website Dagelijkse Broodkruimels:
 
Les 7
Filmpje van Psalm 23: Uw Rust In Mijn Wereld (Psalmen voor Nu) 
Maak een loflied (Duitse pagina)

Advent en kerst - God zoekt ons op

Algemeen

Themaliederen: ‘God heeft het eerste Woord’ en Engelen (Elly & Rikkert) 

sAmen collectie afbeeldingen bij het Rijksmuseum

Voorbeeldposters in onze presentatie

Corrie ten Boom en Toon Hermans over engelen

Engelen als gasten

Gijs, kom naar huis (Meditatie ds. P.L. de Jong)

 

1: Adam en Eva

Voorbereiding voor de leiding:

Over God die ons mensen echt welkom heet in het leven (meditatie)

De schepping is niet alleen maar mooi (meditatie)

Als alles duister is (Taizé) 

Heel het duister (La tenebre, Taizé) 

 

Bij de les:

Adam, waar ben je (Elly en Rikkert) 

Schetsbordvertelling ‘schepping en zondeval’ en toelichting werken met een schetsbord

 

2: Hagar

Voorbereiding voor de leiding:

Lessen uit het leven van Hagar en Ismaël (Bijbelstudie)

Saraï en Hagar (meditatie)

Informatie over Lachai Roï

Vluchtelingen zoals Hagar (weblog)

 

Bij de les:

Het lied van Hagar (Zing alle dagen, deel 2)

Kerstengelproject met een verhaal ter introductie

 

3: Jesaja

Voorbereiding voor de leiding:

God roept je bij je naam (meditatie bij Jesaja 43)  

Gedicht bij Jesaja 43 

 

Bij de les:

Grafititekening van je naam (YouTube)

 

4: Maria

Voorbereiding voor de leiding:

Maria, de moeder van Jezus (meditatie) 

Gabriël bij Maria (preek van ds. van Dusseldorp)

Hoe zien kinderen God? (Artikel kindertheologie) 

 

Bij de les:

Meisje uit Nazareth (Ave Maria, Elly en Rikkert) 

 

5: De Herders

Voorbereiding voor de leiding:

Het licht komt er aan (meditatie)

Vreemde vrede voor de herders (meditatie)

Als het daar gebeurde, waarom dan niet hier? (beeldmeditatie en bijpassend filmpje met muziek van Chris De Burgh

Aanbidding van de herders (beeldmeditatie)

Lichtinval in een kerk

 

Bij de les:

Schetsbordvertelling 'De heilbrenger geboren' en toelichting werken met een schetsbord

Zondag, deel 1: Basics

Algemeen

Website met vragen over de kerk

Verhalen van kerkgangers

Uitbeelden met lego

Online tijdschrift maken

Online krant maken

 

1. Zondag een bijzondere dag

Aan de tijd wordt een ritme gegeven (meditatie)

Voor de zondag of voor de sabbat?

Een publieke rustdag is goed voor iedereen (krantenartikel)

Prijsvraag sabbatstichting

De zondag als bron van inspiratie (Jos Douma)

Zincast - zondagsrust als universele waarde (IKON)

Column 'dagje anders'

Advertenties bij 'samen onderzoeken':

  

 

2. Welkom in de kerk

Psalm 84 op Youtube

Meditatie over een gewoon vogeltje dat toch in Gods huis mag wonen

Onderstaande foto's kun je opslaan door via de rechter muisknop te kiezen voor 'Afbeelding opslaan als'

                    

   kerk in Duitsland               Dom in Keulen                     musje

  

Kerk in Duitsland    Kerk in Ede      Dom in Utrecht             Jacobikerk in Utrecht

                

           Kerk in Meteren (Gld)        Kerkje en gemeenteleden in Ruda (Oekraïne) 

 

3. Alle mensen

Kort verhaal: Afgewezen sollicitatie

 

4. Zingen tot Gods eer (1)

Helen Berhane zong, juist toen het moeilijk was

Achtergronden van het zingen in de kerk

Er zijn veel Bijbelteksten over zingen

Liedje: David speelde op zijn lier

Kinderen en de lofzang, een artikel van Ria Borkent

Kinderkoor de Bromvlieg zingt Pzzzalmen 4 Kidzzz Hier kun je stukjes muziek beluisteren

Zelf muziekinstrumenten maken, en nog één

 

5. Zingen tot Gods eer (2)

Juich voor de HEER, heel de aarde ofwel Jubilate Deo omnis terra!

Hieronder vind je verschillende versies van psalm 100:

Traditioneel: Gregoriaans, Orgel en samenzang, Italiaanse versie

Klassiek: Mozart, Bartholdy (jongenskoor),

Hedendaags: Psalmen voor Nu, WorshipTaize

 

6 en 7. Lees je Bijbel

Speurtocht naar de schat (pijlen, pdf)

Voorkant 'Onze eigen Bijbel' (pdf)

 

Bijbelteksten om mee te geven

Groeien in geloof

De schat in de akker

Oneliners over de Bijbel

 

8. Bid elke dag (1)

Meeleven door voorbede (Matthijs Schuurman)

Bidden met bouwstenen

Bidden is een weg, toerusting voor gebed

Kyrie Eleison - Heer, ontferm U (Herman van Veen)

  

                         Gebedskaarten van de Michacampagne

  

9. Bid elke dag (2)

Geen veroordeling

Het Onze Vader met gebaren (pdf, p. 18)

Bidden met de vingers van je hand

Wat leerde Jezus ons bidden?

 

Het telefoonnummer van God is 2x5 (gevouwen handen). Van Visje  Is bidden op de fiets misschien iets van wandelen met God? Van Visje.  Online with God? Just pray! Van Visje

 

10. Geef het Woord door

Zaaien is geloven

Een woord van macht en de taak van de verkondiging

Zondag, deel 2: Volgorde van de kerkdienst

Algemeen

Komen, buigen, horen, vieren, geven, gaan. Het verhaal van onze liturgie (ds. van Dusseldorp)

Orden van dienst uit het dienstboek van de PKN

Waarom zou ik naar de kerk gaan? (Filmpje van de Noorderkerk Amsterdam)

Op de website van ‘preek van de leek’ en op de blog van ds. Matthijs Schuurman wordt uitgelegd wat er gebeurt in een kerkdienst.

De weg die in de liturgie wordt afgelegd (art. ds. Matthijs Schuurman)

Martin Brand vertelt over zijn ervaring m.b.t. het bijwonen van een kerkdienst.

Eenvoudige liederen voor de liturgie (Elly Zuiderveld en Dick Le Mair)

De liturgie van het gewone, alledaagse bestaan (boeksamenvatting)

 

Naast de picotgrammen, die bij de lessenserie horen, kun je ook gebruik maken van foto's. Maak zelf toepasselijke foto's of download ze van beeldbank.pkn.nl. Deze foto's zijn gratis beschikbaar gesteld door de PKN, vooral bedoeld voor makers van kerkbladen websites.

 

1 en 2. God wil ons ontmoeten

De kerk: de plaats waarvan de Heer heeft gezegd: Mijn Naam zal er zijn (Preek)

Psalm 100 (Psalmen voor Nu) 

Stilte in Taize

Het begin van de dienst (art. Woord & Dienst)

 

3. Een opdracht

Kinderen en stilte (artikel EO-Visie)

Filmpje bij het krantenartikel over Kimberley.

Iedere zondag in 2011 bezoekt een IKON-redacteur een andere kerk. Hij noteert zijn ervaringen en plaatst ze online: 'Komt een leek in de kerk'. Wat blijkt: er is een enorm verschil in de manier waarop kerken met gasten omgaan.

 

4. De lofzang verheft ons hart tot God

… ieder zingt zijn eigen lied (art. Woord & Dienst)

Zingen in de kerk van vroeger tot nu

Een beknopte studie over de rol van het lied in de bijbel en speciaal over het lied van Mozes

 

Muzikale links:

Lof, aanbidding (Sela) 

Wat heerlijk om voor U te zingen (Psalm 92, Psalmen voor Nu)

Thuis in Gods huis (Een lied van Ria Borkent)

Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek (D.C. Lewis)

Wakker met een wijsje (Karaoke van Kinderen voor Kinderen)

 

5. God is er bij, over votum en groet

Genade voor u! (Preek over de zegengroet)

Kindernevendienstweblog over de groet

Votum en groet (Sela)

Zie me graag (Clouseau)

 

6. Tien regels

Cabaretfragment 'Regels zijn regels (Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten)

Mozes en de 10 regels (Elly en de Wiebelwagen)

De 10 geboden in het jodendom 1 en 2

Diverse versies van de 10 geboden (inclusief afbeeldingen, verzameld door Jan Boersma)

Tien geboden in vraag en antwoord

Tien geboden op rijm (Ria Borkent)

Kleurplaat De tien woorden (Buddy Books)

 

7. De dienst van het Woord

Achtergrond bij het leesrooster (art. Woord & Dienst)

Achtergrond bij de preek (art. Woord & Dienst)

Gebed van Johannes Chrysostomos voor het lezen van de Bijbel (onderaan de pagina)

De schriftlezer in de eredienst (Ria Borkent)

Bijbelkleurplaten bij de kerkdienst (pdf), met toestemming van www.bijbelkleurplaten.nl/

 

8. De collecte

God heeft lief wie blijmoedig geeft

Meer Bijbelteksten over geven

Mensen in nood krijgen een gezicht (GZB)

 

9. Wegzending en zegen

Een artikel uit Opbouw (NGK) over de zegen

Uitleg over zegenen op www.kindengeloof.nl

Preek over Numeri 6:22-27 (Jos Douma)

Zegen, méér dan een wens (EO.nl/dekapel)

Woordweb 'zegen'

Zegen kun je niet kopen, over Jakob en Ezau (Elly en de Wiebelwagen)

Uitleg voor het vouwen van het miniboekje

 

Muzikale links:

Gebed om zegen (Opwekking 710)

The Lord bless you and keep you

May the Lord bless you

De Here zegent jou (Kinderopwekking 185)

Heer ik hoor van rijke zegen (Joke Buis, lied Johan de Heer)

Er komen stromen van zegen (Joke Buis, lied Johan de Heer)

 

Zondag, deel 3: Heilig Avondmaal

Algemeen

Themaliederen: Hoe goed o Heer is ’t hier te zijn (Gezang 318), Avondmaal (Sela) Neem dit brood (Elly en Rikkert), Eet van het brood (Opwekking voor Kids 243), Eet het brood met mij (Opwekking 318), Kom nu aan de tafel (Elly en Rikkert), Eat this bread (Taizé) , De tafel van samen (pag. 22, Hanna Lam)

 

Formulieren met uitleg over het Heilig Avondmaal: klassiekdienstboek PKN (nr. 21-25), eenvoudige versie voor en door kinderen

Achtergronden van het Heilig Avondmaal

Avondmaal: een stukje van Gods koninkrijk op aarde (Ilonka Terlouw)  

Vluchtelingen aan het avondmaal (preek ds. van Dusseldorp)

Babettes feast  (film) en een artikel over maaltijden in films

Kinderen en het avondmaal en Kinderen er bij betrekken als ze niet deelnemen

Symbooltaal, de tweede taal van het geloof

Kijktafels

 

 

1: Doe dit steeds opnieuw 

Voorbereiding voor de leiding:

Uitgebreide informatie over brood in de Bijbel (in het Duits)

Leek in de kerk 

Het laatste avondmaal (Leonardo Davinci): klassiek,  modern, van lego

One man betrayed with a kiss (U2), tekst

 

Bij de les:

Het laatste avondmaal (Miraclemaker) 

Intocht in Jeruzalem en laatste avondmaal (Kijkbijbel)  

Vertelling met aandacht voor Pesach (p. 12)  

 

2: Het is volbracht 

Voorbereiding voor de leiding:

Oud gedicht dat het lijden dichtbij brengt 

Lam Gods (beeldmeditatie) 

Rondom het kruis (meditatie)

Worldpressphotos 

When love comes to town (U2),  tekst

 

Bij de les:

Pasen met de zandtovenaar (28 minuten, kruisiging op 20.22 min.) 

Afbeeldingen van de kruisweg van Jezus 1 en 2 (naar beneden scrollen)

 

3: Kijk eens goed 

Voorbereiding voor de leiding:

Road to Emmaus (film), trailer (Nederlandse ondertiteling)

Als geloven soms moeilijk is (meditatie)

Een pastorale ontmoeting (meditatie) 

Emmaüs (Sela) 

Nieuwe ogen (beeldmeditatie) 

 

Bij de les:

Hij kan zomaar naast je lopen (Elly en Rikkert) 

Je ziet Hem niet (Herman Boon) 

O, nou snap ik het (vertelling)

 

4: Eén met Jezus 

Voorbereiding voor de leiding:

Jezus (ets van Paul van Dongen) 

Ik ben het brood van leven (Sela) 

Brood van het leven (Trinity) 

U nodigt mij aan Uw tafel (Sela) en een afbeelding van Dagelijkse Broodkruimels

In de Heer vind ik heel mijn sterkte (Taizé) 

Marcelino, brood en wijn (film) 

 

Bij de les:

De ware wijnstok (Elly en Rikkert), tekst

 

5: Een voorproefje 

Voorbereiding voor de leiding:

Schrijvers voor gerechtigheid 

Het vreemdelingencollectief: Vrede en Niet van hier

 

6: Kom je ook? 

Voorbereiding voor de leiding:

Het koninkrijk van de hemel (achtergrond) 

The kingdom of God (Taizé) 

Ik ben het brood van leven (Sela) 

De Gastheer nodigt (Sela) 

There is room at the table (Trinity) 

Feestkleed (gedicht) 

 

Bij de les:

Het bruiloftsmaal (Elly en Rikkert)

Jezus is de weg naar het Vaderhuis

 

7: Samen zijn 

Voorbereiding voor de leiding:

Elkaar tot een Hand en voet zijn (preek)  

Omzien naar elkaar (Matthijs Schuurman) 

Voed mij op (Helmut Lotti), tekst

 

Bij de les:

Hand en voet (Elly en Rikkert), tekst

Brammetje Baas (trailer) 

 

8: Delen 

Voorbereiding voor de leiding:

Wat ik heb, geef ik graag (Iona) 

Neem jij brood en wijn? (blog)  

Psalm 72:1-2 – een gebed om sociale bewogenheid (preek) 

Preeksamenvattingen: diaconaat 1,  2,  3,  Jullie zijn het brood dat leven geeft (Jos Douma)

Krantenartikel: Familie nodigt 200 daklozen uit na afblazen bruiloft

 

Bij de les:

Ik was hongerig (Elly en Rikkert) 

Als je veel van iemand houdt (Elly en Rikkert)  

Pasen - Hij voor ons. Deel 1

Algemeen

Plaatjes zeggen soms meer dan woorden. Deze presentatie geeft kort de inhoud van de lessenserie weer. Aanbevolen ter voorbereiding van het team. 

Projectlied 'Hij voor ons'

Ciske de Rat - lied 
De eenzaamheid van de priemgetallen - boekrecensie
Le gamin au velo - filmrecensie
Muzikale impressie van verlatenheid
Paasliedjes op kindergospel.nl
Preek over ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten'
Bijbelstudie over 'Verlatenheid rondom het kruis' (pdf)

 

Links bij het eindproduct
Wat zijn hongerdoeken? en voorbeelden van hongerdoeken
Een wolk van woorden (tag cloud) maken
Verhalen uitbeelden met Lego

 

Links naar foto’s, schilderijen en stillevens
'Jozef en zijn broers',  'Jozef geeft geschenken aan zijn broers'het verhaal van Jozef
Plaatjesboek over Jozef uit Northern Sotho
Schoolplaten zoals: 'de droom van Jozef' en 'Jozef wordt door zijn broers verkocht'
Grote collectie foto’s over diverse thema's, bijvoorbeeld in de categorie ‘verbondenheid’
Bijbelteksten in beeld
World press photo's

 

1. Alleen in de put
Voorbereiding voor de leiding:
Abba Father / Somebody is in prison (Kithara) / Hoe lang nog Heer (Psalmen voor Nu)
Alleen op de wereld - boekrecensie
Artikel over eenzaamheid (Zorg en Welzijn)
Doe de Twittertest (als je een twitteraccount hebt)

 

Bij de les:
Foto ‘troosten’ en ‘pijn in een relatie’ (Thomasbank)
Het prentenboek ‘Mama kwijt’: verhaal, Vertelplaten (pdf), knutsel kartonnen sta-poppetjes, kleurplaat
Jozef in de put: Kleurplaten, Film van Jozef deel 1 (0:51 - 7:15)

 

2. Onschuldig in de gevangenis
Voorbereiding voor de leiding:
Abba Father / Somebody is in prison (Kithara)
Laat mij maar alleen (Klein Orkest)
Stichting Exodus geeft rondom het thema ‘gevangenschap’ suggesties voor kerkdiensten

 

Bij de les:

Filmpje van het verhaal van Jozef deel 1 (7:15 - eind) en deel 2 (t/m 3:33)

Kleurplaten van Jozef

Afbeelding bij de starter: botsingruzie en straf

Open Doors (met link naar adressen en kleurplaten), verhalen van vervolgde gelovigen

Stichting Gave stuurt zelfgemaakte kaarten door naar vluchtelingen in Nederland die vol angst zijn om hun geliefden.

Amnesty (o.a. kaarten om op te sturen), War Child, en het lied ‘de speeltuin’ van Marco Borsato

Mensenrechten: KlokhuisafleveringAmnesty (film)

Meldpunt voor overlast van een AZC (het Polenmeldpunt dat in de les genoemd wordt, is er niet meer).

Verklaring van ambassadeurs van Oost-Europese landen tegen het meldpunt van de PVV

Keith Bakker

Gedicht van een gevangene: ‘Bajes-tijd’ van Paul

Afbeelding en betekenis Vrouwe Justitia

 

3. Vergeten door de schenker
Voorbereiding voor de leiding:
Stilte (Kithara)
Vriendschap is een illusie (Het goede doel)
Liefde en trouw om je hals binden (overdenking)
Gevangenenzorg Nederland
Zijn gelovigen beter?

 

Bij de les:
Beloofd is beloofd (Opw. voor kids CD10)
Miniboekje vouwen
Kleurplaten van Jozef en een filmpje van het verhaal van Jozef deel 2 (3:33 - 7:04)
Eenvoudig armbandje

 

4. Jozef wordt rijk gezegend
Voorbereiding voor de leiding:
Ik merk niets van God (overdenking)
Red mij God, ik zink weg in de modder (overdenking)
Gedachten vanuit een preek over Genesis 39 (link naar download)
Zegen mij, op de weg die ik moet gaan (Sela)
Nooit meer alleen (Opwekking 698)
Als alles duister is (Taize)

 

Bij de les:
Kleurplaat ‘Jozef en zijn broers’
Landkaart van de reizen van Jozef (kaart 023)
Filmpje van het verhaal van Jozef deel 2 (7:03 - eind) en deel 3

 

5. Jezus, door mensen verlaten
Voorbereiding voor de leiding:
Zie uw koning komt (overdenking)
Christenen en idolen (artikel CIP, artikel EO)
Verlangen om gezien te worden (documentaire)
Altijd wel iemand (The Passion, Gouda)
Long live the king (Adrian Snell)

 

Bij de les:
Als je wint, heb je vrienden (Brood & Vrienten)
Ik wil beroemd worden (Kinderen voor kinderen)
Palmpasen stokken maken
Verbeelding van de intocht met playmobil (You Tube)
Medaille en hoed

 

6. Jezus, door de discipelen verlaten
Gethsemane (Adrian Snell)
Gebed om vergeving (Sela)
Stay with me, wait and pray (Taize)
Waarom de discipelen moe waren en de kans groot was dat ze in slaap vielen
Een vriend (Herman Finkers)
Filmpje van de Noorderkerk Amsterdam: Wat betekenen Goede vrijdag en Pasen?

 

7. Jezus, door God verlaten
Voorbereiding voor de leiding:
Een oefening n.a.v. Psalm 13

Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten (overdenking)
Kunstwerk ‘Agnus Dei’ (Willem Zijlstra)
Psalm 13 (Psalmen voor nu)
Via Dolorosa (Sela)
Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Sela)
The symphony of sorrowful songs (Gorecki). Hier vind je achtergrondinfo.
Psalm 22 (The Psalmproject)

 

Bij de les:
Filmpje ‘Gods grote plan’ (tot 4 min.)
Eli, Eli, Lama Sabachtani (Elly en Rikkert)
Net als een worm (Pzzzalmen 4 kidzzz)
Man van Nazareth (filmpje van ‘waarom Pasen’)
Zie hoe Jezus daar loopt door Jeruzalem (Opwekking 614)
Kinderen voor kinderen: ‘Alleen’ en ‘Een beetje uit mijn doen’

 

8. Hij zal ons nooit verlaten
Voorbereiding voor de leiding:
Emmaüs (Sela) / Nooit meer alleen (Opwekking 698) / I am the way (Adrian Snell)
Al heeft Hij ons verlaten (Liedboek voor de Kerken Gezang 234)
Tot je me ziet / Sterven in de grond (Jedi Noordegraaf)
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde (Bram Vermeulen)
Freedom in Christ (Open Doors)
De steen is weg, het graf is leeg (overdenking)
Jezus leeft – en Zijn stem roept ook ons tot leven (overdenking)
Een liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden (overdenking)

 

Bij de les:
Hij leeft (CD Weet je dat de lente komt)
Zelf brix-steentjes maken (mogelijk niet leverbaar)

Tear - Gerechtigheid