Actuele artikelen op onze facebookpagina

Materiaal nu digitaal beschikbaar

Op veler verzoek hebben wij het afgelopen jaar al onze materialen gedigitaliseerd en online toegankelijk gemaakt. Zowel verzending als verspreiding in het kindernevendienstteam is hiermee eenvoudiger geworden. We hebben ze daarnaast geactualiseerd en voorzien van een nieuwe layout die de structuur van de lessen duidelijker aangeeft. 

Vernieuwde handleiding

Met dank aan de feedback van gebruikers hebben we onze handleiding vernieuwd. We hebben de structuur van de lessen grondig herschreven. Ook ontwikkelden we nieuwe icoontjes om de stappen in het lesboek beter te onderscheiden: 
 
 
Zij die eerder bij ons een lespakket bestelden en daarbij een handleiding kregen, kunnen kosteloos de vernieuwde digitale versie aanvragen via info@samenlerengeloven.nl.
 

Innov8

Op 25 en 26 november waren we aanwezig op Innov8. Goed om andere jeugdwerkers in de kerk te ontmoeten. Fieke Bijnagte verzorgde samen met Christiaan Post een workshop met de titel 'Joods leren nu':

 

Blog: Dicht bij Jezus

Op de website van de Missie Nederland schrijven deelnemers van de EA over wat hen bezighoudt en waarom. Fieke Bijnagte schreef over haar verlangen om kinderen in te wijden in de gemeente, jong en oud te verbinden en te leren met hoofd, hart en handen. 

Laatste uitgave: Het Heilig Avondmaal

Het Avondmaal is een prachtig ritueel in de kerk. Een klein stukje brood en een slokje wijn zijn voldoende om zichtbaar te maken waar het over gaat. Wat is het mooi als kinderen deze symbooltaal in de kerk verstaan. Dat ze de boodschap begrijpen, geloven en ernaar verlangen het Avondmaal mee te vieren!

 

 

 

Het pakket ‘Heilig Avondmaal’ bevat acht lessen, waarin kinderen samen met volwassenen op ontdekkingstocht gaan rondom deze bijzondere gebeurtenis in de kerk. Ze ontdekken de betekenis van de symbolen en verbeelden zich hoe het zal zijn als de Here Jezus terugkomt. 

Bij deze serie hoort een werkboekje voor de kinderen, geïllustreerd door Tirza Beekhuis. Hiermee worden de kinderen uitgedaagd te verwoorden en verbeelden wat de boodschap van die les voor hen betekent en de verbinding te leggen met het avondmaal. Het werkboekje is na afloop te gebruiken als toelichting bij avondmaalsvieringen. 

Ook dit pakket is erop gericht kinderen te betrekken bij en in te wijden in de kerkelijke gemeente. Met dit materiaal wordt de gemeente gestimuleerd een oefenplaats voor jong én oud te zijn. Juist de verbinding tussen generaties is van belang. De kinderen leren van de geloofservaring van de volwassenen. De volwassenen leren van de onbevangenheid van de kinderen.

Bestellen (en op de pagina materialen onder het kopje 'Zondag gaan we naar de kerk')

Op www.ea.nl leest u meer over de tweede taal van het geloof.

Inspiratieavond

De visie en aanpak van sAmen zijn het best uit te leggen aan de hand van concreet materiaal: hoe ziet het er uit, wat kun je er mee? wij verzorgen graag een inspiratieavond. Interesse? Neem gerust contact met ons op!

Missie Nederland-deelnemer

Sinds 21 maart 2013 is sAmen deelnemer van Missie Nederland (voorheen Evangelische Alliantie). Deelnemers werken binnen Missie Nederland samen met het uiteindelijke doel om het evangelie hoorbaar en zichtbaar te maken.

 

ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen.

 

Doneer online

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gebracht van nieuw materiaal, dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Enquete

We vinden het belangrijk dat de vorm van het materiaal is afgestemd op de behoefte van de gebruikers. Daarom niet alleen aandacht voor de inhoud, maar ook voor de vorm.

Zo willen we weten hoeveel tijd jullie hebben voor de kindernevendienst en of je een voorbeeldvertelling wenst. Aan jou als kinderwerker, de vraag of je hierin mee wilt denken door de enquête in te vullen. Je vindt de enquête door op de volgende link te klikken: www.enquetemaken.be. Het wachtwoord is: kndmat. Het invullen kost 5 á 10 minuten.