Menu Sluiten

Lijdenstijd en Pasen

Het is bijzonder om in de lijdenstijd met de kinderen toe te leven naar Pasen. In acht lessen kijken we naar de tijd van toen en de tijd van nu, naar de overeenkomsten en de betekenis ervan voor ons. Wat herkennen we, wat kunnen we ervan leren, wat heeft het ons te zeggen? Elke serie werkt toe naar een eindproduct en heeft aandacht voor verbinding tussen de kinderen en de rest van de gemeente.

Direct naar links bij dit pakket

In deze lessenserie denken we met de kinderen na over verlatenheid en ontdekken we dat Jezus door God verlaten werd opdat wij nooit meer door God verlaten zullen worden. Maar dat ervaren we zelf lang niet altijd zo. Het is goed om elkaar er steeds aan te herinneren dat God bij ons wil zijn. Tijdens de lessen werken we dan ook toe naar een presentatie of tentoonstelling. Daarvoor vind je tips en materialen in het lesboek. Bekijk ook de beschrijving en onze presentatie. Het bijbehorende projectlied vind je hier.

Inhoud:
In de eerste vier lessen ontdekken we wat verlatenheid is aan de hand van de geschiedenis van Jozef. In zijn leven zijn verschillende momenten aan te wijzen waarop hij werd verlaten: 
– door zijn broers achtergelaten in de put – Les 1
– vals beschuldigd door de vrouw van Potifar – Les 2
– en vergeten door de schenker – Les 3
– Maar God was steeds bij Hem en zegende hem. Doordat hij onderkoning van Egypte was kon hij zijn familie redden van de hongerdood. – Les 4
In elke les kijken we ook naar ons eigen leven. Hoe ziet verlatenheid er bij ons uit? Hoe gaan wij er mee om? Kunnen we iets van Jozef leren? Zo krijgt het begrip ‘verlatenheid’ meer betekenis. 

Nadat we het begrip verlatenheid verkend hebben, kijken we in het tweede blok van vier lessen naar het leven van Jezus. Jezus werd steeds meer door de mensen verlaten:
– de mensen gingen bij Hem weg omdat Hij geen aardse Koning werd – Les 5
– in de steek gelaten door Judas en later de andere discipelen – Les 6
– aan het eind van Zijn leven hier op aarde werd Hij zelfs door God verlaten – Les 7
– Mijn God, mijn God, waarom…? Opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden! Hij volbracht zijn lijden en stond op uit de dood. Door Zijn lijden en sterven is er nieuw leven mogelijk voor ieder die gelooft. Door Zijn lijden en sterven mogen we weten dat Hij met zijn Geest altijd bij ons zal zijn. Tot het einde der dagen. – Les 8 

Dit brengen we steeds  in beeld en alle beelden voegen we aan het eind samen tot een cadeau aan de gemeente: een tentoonstelling, boekje of presentatie. Zo willen we onszelf en anderen aansporen tot navolging van Christus.

Digitaal verkrijgbaar voor 4-7 en 8-12 jarigen (€25,-), inclusief handleiding. Beide pakketten samen kosten €35,-.

of stuur een bericht

Links bij Lijdenstijd en Pasen

Algemeen

– Plaatjes zeggen soms meer dan woorden. Deze presentatie geeft kort de inhoud van de lessenserie weer. Aanbevolen ter voorbereiding van het team. 
– Projectlied ‘Hij voor ons’
– Ciske de Rat – lied 
– De eenzaamheid van de priemgetallen – boekrecensie
– Le gamin au velo – filmrecensie
– Muzikale impressie van verlatenheid
– Paasliedjes op kindergospel.nl
– Preek over ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten’
– Bijbelstudie over ‘Verlatenheid rondom het kruis’ (pdf)

Links bij het eindproduct
– Voorbeelden van hongerdoeken
– Een wolk van woorden (tag cloud) maken
– Verhalen uitbeelden met Lego

Links naar foto’s, schilderijen en stillevens
– Jozef en zijn broers,  het verhaal van Jozef
– Plaatjesboek over Jozef uit Northern Sotho
– Schoolplaten zoals: ‘de droom van Jozef’ en ‘Jozef wordt door zijn broers verkocht’
– Grote collectie foto’s over diverse thema’s, bijvoorbeeld in de categorie ‘verbondenheid’
– Bijbelteksten in beeld
– World press photo’s

1. Alleen in de put
Voorbereiding voor de leiding:
– Abba Father / Somebody is in prison (Kithara) / Hoe lang nog Heer (Psalmen voor Nu)
– Alleen op de wereld – boekrecensie
– Artikel over eenzaamheid (Zorg en Welzijn)
– Doe de Twittertest (als je een twitteraccount hebt)

Bij de les:
– Foto ‘troosten’ en ‘pijn in een relatie’ (Thomasbank)
– Het prentenboek ‘Mama kwijt’: verhaal, Vertelplaten (pdf), knutsel kartonnen sta-poppetjes, kleurplaat
– Jozef in de put: Kleurplaten, Film van Jozef deel 1 (0:51 – 7:15)

2. Onschuldig in de gevangenis
– Voorbereiding voor de leiding:
– Abba Father / Somebody is in prison (Kithara)
– Laat mij maar alleen (Klein Orkest)
– Stichting Exodus geeft rondom het thema ‘gevangenschap’ suggesties voor kerkdiensten

Bij de les:
– Filmpje van het verhaal van Jozef deel 1 (7:15 – eind) en deel 2 (t/m 3:33)
– Kleurplaten van Jozef
– Afbeelding bij de starter: botsingruzie en straf
– Open Doors (met link naar adressen en kleurplaten), verhalen van vervolgde gelovigen
– – Stichting Gave stuurt zelfgemaakte kaarten door naar vluchtelingen in Nederland die vol angst zijn om hun geliefden.
– Amnesty (o.a. kaarten om op te sturen), War Child, en het lied ‘de speeltuin’ van Marco Borsato
– Mensenrechten: KlokhuisafleveringAmnesty (film)
– Meldpunt voor overlast van een AZC (het Polenmeldpunt dat in de les genoemd wordt, is er niet meer).
– Verklaring van ambassadeurs van Oost-Europese landen tegen het meldpunt van de PVV
– Keith Bakker

– Gedicht van een gevangene: ‘Bajes-tijd’ van Paul
– Afbeelding en betekenis Vrouwe Justitia

3. Vergeten door de schenker
Voorbereiding voor de leiding:
– Stilte (Kithara)
– Vriendschap is een illusie (Het goede doel)
– Liefde en trouw om je hals binden (overdenking)
– Gevangenenzorg Nederland
– Zijn gelovigen beter?

Bij de les:
– Beloofd is beloofd (Opw. voor kids CD10)
– Miniboekje vouwen
– Kleurplaten van Jozef en een filmpje van het verhaal van Jozef deel 2 (3:33 – 7:04)
– Eenvoudig armbandje

4. Jozef wordt rijk gezegend
– Voorbereiding voor de leiding:
– Ik merk niets van God (overdenking)
– Red mij God, ik zink weg in de modder (overdenking)
– Gedachten vanuit een preek over Genesis 39 (link naar download)
– Zegen mij, op de weg die ik moet gaan (Sela)
– Nooit meer alleen (Opwekking 698)
– Als alles duister is (Taize)

Bij de les:
– Kleurplaat ‘Jozef en zijn broers’
– Landkaart van de reizen van Jozef (kaart 023)
– Filmpje van het verhaal van Jozef deel 2 (7:03 – eind) en deel 3

5. Jezus, door mensen verlaten
Voorbereiding voor de leiding:
– Zie uw koning komt (overdenking)
– Christenen en idolen (artikel CIP)
– Verlangen om gezien te worden (documentaire)
– Altijd wel iemand (The Passion, Gouda)
– Long live the king (Adrian Snell)

Bij de les:
– Als je wint, heb je vrienden (Brood & Vrienten)
– Ik wil beroemd worden (Kinderen voor kinderen)
– Palmpasen stokken maken
– Verbeelding van de intocht met playmobil (You Tube)
– Medaille en hoed

6. Jezus, door de discipelen verlaten
– Gethsemane (Adrian Snell)
– Gebed om vergeving (Sela)
– Stay with me, wait and pray (Taize)
– Waarom de discipelen moe waren en de kans groot was dat ze in slaap vielen
– Een vriend (Herman Finkers)
– Filmpje van de Noorderkerk Amsterdam: Wat betekenen Goede vrijdag en Pasen?

7. Jezus, door God verlaten
– Voorbereiding voor de leiding:
– Een oefening n.a.v. Psalm 13

– Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten (overdenking)
– Kunstwerk ‘Agnus Dei’ (Willem Zijlstra)
– Psalm 13 (Psalmen voor nu)
– Via Dolorosa (Sela)
– Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Sela)
– The symphony of sorrowful songs (Gorecki). Hier vind je achtergrondinfo.
– Psalm 22 (The Psalmproject)

Bij de les:
– Filmpje ‘Gods grote plan’ (tot 4 min.)
– Eli, Eli, Lama Sabachtani (Elly en Rikkert)
– Net als een worm (Pzzzalmen 4 kidzzz)
– Man van Nazareth (filmpje van ‘waarom Pasen’)
– Zie hoe Jezus daar loopt door Jeruzalem (Opwekking 614)
– Kinderen voor kinderen: ‘Alleen’ en ‘Een beetje uit mijn doen’

8. Hij zal ons nooit verlaten
Voorbereiding voor de leiding:
– Emmaüs (Sela) / Nooit meer alleen (Opwekking 698) / I am the way (Adrian Snell)
– Al heeft Hij ons verlaten (Liedboek voor de Kerken Gezang 234)
– Tot je me ziet / Sterven in de grond (Jedi Noordegraaf)
– Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde (Bram Vermeulen)
– Freedom in Christ (Open Doors)
– De steen is weg, het graf is leeg (overdenking)
– Jezus leeft – en Zijn stem roept ook ons tot leven (overdenking)
– Een liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden (overdenking)

Bij de les:
– Hij leeft (CD Weet je dat de lente komt)
– Zelf brix-steentjes maken (mogelijk niet leverbaar)