Menu Sluiten

Zondag dl 1: Basics

In deze lessen leren we over de dingen die in de kerk gebeuren of te zien zijn. Daarbij luisteren we naar wat de Bijbel ons hierover vertelt en ontdekken we samen dat we die dingen niet zomaar doen.

Direct naar links bij dit pakket

In 10 lessen ontdekken we waarom we op zondag naar de kerk gaan, zingen, bidden en luisteren naar Gods Woord. Daarbij luisteren we naar wat de Bijbel ons hierover vertelt en we ontdekken samen dat we die dingen niet zomaar doen. Zo verhelderen we steeds een stukje traditie, onderbouwd met Bijbelverhalen en koppelen beide aan de ervaringen van kinderen.

Verkrijgbaar voor onder- en bovenbouw. De lesindeling en de starter in de kerk zijn hetzelfde. De Bijbelverhalen en verwerking zijn geschikt voor de desbetreffende groep.

Inhoud:
– Zondag, een bijzondere dag!
– Welkom in de kerk!
– Alle mensen!
– Zingen tot Gods eer (2 lessen)
– Lees je Bijbel (2 lessen)
– Bid elke dag (2 lessen)
– Geef het Woord door!

Digitaal verkrijgbaar voor 4-7 en 8-12 jarigen (€20,-), inclusief handleiding. Beide pakketten samen kosten €30,-.

of stuur een bericht

Links bij Zondag Basics

Algemeen
Website met vragen over de kerk
Verhalen van kerkgangers
Uitbeelden met lego
Online tijdschrift maken
Online krant maken

1. Zondag een bijzondere dag
Aan de tijd wordt een ritme gegeven (meditatie)
Voor de zondag of voor de sabbat?
Een publieke rustdag is goed voor iedereen (krantenartikel)
Prijsvraag sabbatstichting
De zondag als bron van inspiratie (Jos Douma)
Sabbatsrust Het zou wel eens zo kunnen zijn dat een hernieuwde bezinning op de sabbatsrust ons kan helpen om in een maatschappij van de eeuwige stress opnieuw de weg te vinden naar de rust die we zo nodig hebben, naar de ‘eeuwige sabbat’ zelfs, een rust die een hemelse kwaliteit heeft. (Jos Douma)
Zincast – zondagsrust als universele waarde (IKON)
Column ‘dagje anders’

Advertenties bij ‘samen onderzoeken’:

2. Welkom in de kerk
Psalm 84 op Youtube
Meditatie over een gewoon vogeltje dat toch in Gods huis mag wonen
Mooie foto’s van met name Katholieke kerkinterieurs
Column: Is het een banken- of stoelenkerk

3. Alle mensen
– Kort verhaal: Afgewezen sollicitatie

4. Zingen tot Gods eer (1)
Helen Berhane zong, juist toen het moeilijk was
Achtergronden van het zingen in de kerk
Er zijn veel Bijbelteksten over zingen
Liedje: David speelde op zijn lier
Kinderen en de lofzang, een artikel van Ria Borkent
– Kinderkoor de Bromvlieg zingt Pzzzalmen 4 Kidzzz Hier kun je stukjes muziek beluisteren
Zelf muziekinstrumenten makenen nog één

5. Zingen tot Gods eer (2)
– Juich voor de HEER, heel de aarde ofwel Jubilate Deo omnis terra!

Hieronder vind je verschillende versies van psalm 100:
– Traditioneel: GregoriaansOrgel en samenzangItaliaanse versie
– Klassiek: MozartBartholdy (jongenskoor)
– Hedendaags: Psalmen voor NuWorshipTaize

6 en 7. Lees je Bijbel
Speurtocht naar de schat (pijlen, pdf)
Voorkant ‘Onze eigen Bijbel’ (pdf)
Bijbelteksten om mee te geven
Groeien in geloof
De schat in de akker
Oneliners over de Bijbel

8. Bid elke dag (1)
Meeleven door voorbede (Matthijs Schuurman)
Bidden met bouwstenen
Bidden is een weg, toerusting voor gebed
Kyrie Eleison – Heer, ontferm U (Herman van Veen)
– Gebedskaarten:

9. Bid elke dag (2)
Geen veroordeling
Het Onze Vader met gebaren (pdf, p. 18)
Bidden met de vingers van je hand
Wat leerde Jezus ons bidden?

10. Geef het Woord door
Zaaien is geloven
Een woord van macht en de taak van de verkondiging