Menu Sluiten

Onderwijs en identiteit

In onze samenleving worden christenen steeds nadrukkelijker uitgedaagd hun eigen ‘identiteit’ te laten zien. Ook scholen staan voor deze vraag. sAmen wil graag met schoolleiders, besturen en identiteitscommissies in gesprek over de vraag hoe de christelijke identiteit van de school doorwerkt in alles wat er op school gebeurt: hoe breng je de lesstof over en hoe begeleid je de kinderen in hun ontwikkeling? Welke opbrengsten streef je na? Wat betekent het dat elk kind uniek is? Wat zegt dit over de school als gemeenschap? Heeft de Bijbel ons hierin iets te zeggen? Wat staat daarover in jullie identiteitsdocument en hoe vertaal je dat naar het pedagogisch en didactisch handelen? Daarvoor bieden we lezingen, workshops en adviesgesprekken aan. Neem gerust contact met ons op.

Wolter Huttinga signaleert dat er in identiteitsdocumenten van christelijke scholen veel aandacht is voor de navolging van Christus. (1) Veel christelijke scholen zien het navolgingsmotief als een “alomvattend kader van het christelijke school-zijn.” Wat dit precies betekent voor de visie op onderwijs werken zij in hun identiteitsdocument meestal niet verder uit. Wat is de relatie tussen de navolging van Christus en het huidige christelijke onderwijs dat wil vormen tot shalom: jongeren toerusten om op aarde burgers van Gods Koninkrijk te zijn, gericht op vrede, heelheid, recht en herstel?

(1) Wolter Huttinga, ‘Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk. Een theologie voor christelijk onderwijs’, september 2017, 9.

Conceptonwikkelaar voor sAmen, Fieke Bijnagte, deed in het kader van de master Identiteit, ethiek en samenleving aan de Theologische Universiteit te Kampen onderzoek naar de vraag wat Bavincks theologische visie op de navolging van Christus betekent voor het navolgingsbegrip in het huidige christelijke onderwijs dat wil vormen tot shalom. Met dit onderzoek geeft zij allereerst een stevige theologische basis aan het werk van sAmen. Daarnaast wil zij scholen en kerken inspiratie bieden bij het nadenken over en opstellen van hun visie op christelijk onderwijs en bijdragen aan het gesprek tussen theologie en pedagogiek dat onlangs nieuw leven in werd geblazen met het verschijnen van het boek Mens worden (2021, Buijten & Schipperheijn Motief). Fieke schreef hierin een bijdrage met de titel Een polyloog tussen theologie en pedagogiek.

Meer info over het onderzoek en bestellen