Menu Sluiten

UITGAVEN

Proefles Bid elke dag

In de kerk mogen we God ontmoeten. We zingen, we luisteren en … we bidden tot God. We horen deze les dat we voor anderen mogen bidden. Net als Elia en de dominee of voorganger. We maken de voorbede concreet door middel van een gebedsmapje dat we zelf vullen met foto’s en tekeningen van gebedspunten.

Gratis digitale versie te bestellen via email

Navolging als vormend principe

Met dit onderzoek geeft Fieke Bijnagte een stevige theologische basis aan het werk van sAmen.

Verkrijgbaar als E-pub (€2,50) of als boekje met softcover in A5 formaat (€10,-). Meer info en bestellen.

Zondag deel 1: Basics

In 10 lessen ontdekken we waarom we op zondag naar de kerk gaan, zingen, bidden en luisteren naar Gods Woord. Daarbij luisteren we naar wat de Bijbel ons hierover vertelt en we ontdekken samen dat we die dingen niet zomaar doen. Zo verhelderen we steeds een stukje traditie, onderbouwd met Bijbelverhalen en koppelen beide aan de ervaringen van kinderen.

Digitaal verkrijgbaar voor 4-7 en 8-12 jarigen (€20,-) en voor 4-12 jarigen (€30,-). Meer info en bestellen.

Zondag dl. 2: volgorde

God wil ons ontmoeten. Over de (volg)orde van de dienst. In een aantal lessen ontdekken we samen hoe God ons in de onderdelen van de eredienst wil ontmoeten en hoe we onze deelname hieraan in kunnen vullen. Van de onderdelen van de eredienst zijn pictogrammen beschikbaar: grote pictogrammen op papier om op te hangen en / of te kleuren, kleine digitale pictogrammen om te gebruiken in jullie folder, kerkblad e.d.

Digitaal verkrijgbaar voor 4-7 en 8-12 jarigen (€25,-) en voor 4-12 jarigen (€35,-) Meer info en bestellen.

Zondag dl. 3: Heilig Avondmaal

Het Avondmaal is een prachtig ritueel in de kerk. Een klein stukje brood en een slokje wijn zijn voldoende om zichtbaar te maken waar het over gaat. Wat is het mooi als kinderen deze symbooltaal in de kerk verstaan. Dat ze de boodschap begrijpen, geloven en ernaar verlangen het Avondmaal mee te vieren! In acht lessen gaan de kinderen samen met volwassenen op ontdekkingstocht rondom deze bijzondere gebeurtenis in de kerk. Ze ontdekken de betekenis van de symbolen en verbeelden zich hoe het zal zijn als de Here Jezus terugkomt.

Digitaal verkrijgbaar voor 4-7 en 8-12 jarigen (€20,-) en voor 4-12 jarigen (€30,-) Meer info en bestellen.

Werkboekje bij het Avondmaal

De illustraties en opdrachten in het werkboekje dagen de kinderen uit te verwoorden en te verbeelden wat de boodschap van die les voor hen betekent en de verbinding te leggen met het avondmaal. Het werkboekje is na afloop te gebruiken als toelichting bij avondmaalsvieringen.

Per set van 10 stuks voor €15,- Bestel

Brood dat leven geeft

Een serie bijeenkomsten n.a.v. Johannes 6 waarin we lezen van 5 broden en 2 vissen en brood dat eeuwig leven geeft. We sluiten de serie af met een gezamenlijke koffietafel of broodmaaltijd met ruimte voorde aangeleerde of zelf gemaakte liederen en gebeden. Het lespakket bevat tips voor een uitje, filmpjes over brood die de kinderen thuis kunnen bekijken en links naar liederen en teksten ter voorbereiding.

Digitaal verkrijgbaar voor 4-12 jarigen (€30,-) Meer info en bestellen.

Advent en kerst: Wie weg is wordt gezien

We richten ons tijdens dit project niet alleen op personen uit de Bijbel maar ook op onszelf en de mensen om ons heen. In vijf weken maken jullie met elkaar een poster of schilderij met daarop allemaal personen die God opzoekt. Jullie sluiten natuurlijk af met een heuse tentoonstelling. Bekijk ook het filmpje dat JOP over deze serie maakte en onze presentatie.

Digitaal verkrijgbaar voor 4-12 jarigen (€30,-) Meer info en bestellen.

Lijdenstijd en Pasen: Hij voor ons

In deze lessenserie denken we met de kinderen na over verlatenheid en ontdekken we dat Jezus door God verlaten werd opdat wij nooit meer door God verlaten zullen worden. Maar dat ervaren we zelf lang niet altijd zo. Het is goed om elkaar er steeds aan te herinneren dat God bij ons wil zijn. Tijdens lessen werken we dan ook toe naar een presentatie of tentoonstelling. Daarvoor vind je tips en materialen in het lesboek. Bekijk ook de beschrijving (download) en onze presentatie.

Digitaal verkrijgbaar voor 4-7 en 8-12 jarigen (€25,-) en voor 4-12 jarigen (€35,-) Meer info en bestellen.

Hart voor de schepping

De inhoud van deze lessen is gebaseerd op het themaboek “Hart voor de Schepping” en heeft tot doel met verwondering stil te staan bij de schepping en de Schepper die dit alles maakte. Dit boekje is geschreven door diverse auteurs en bevat naast de gebruikte meditaties en verwerkingsmateriaal voor kinderen ook ‘nadenkertjes’ voor jongeren, artikelen, preekschetsen, en praktische tips.

Digitaal verkrijgbaar voor 4-7 (€20,-). Meer info en bestellen.

Maak jouw kerk groen / Eerlijk zullen we alles delen

Over gerechtigheid, klimaat en armoede. De lessen voor de midden- en bovenbouw draaien om het opstellen van een advies om een groene(re) kerk te worden. De kinderen van de onderbouw denken na over de woorden ‘eerlijk’ en ‘delen’.

Digitaal verkrijgbaar voor 4-7 (€20,-). Meer info en bestellen.

Workshops

Wilt u meer horen van onze visie en aanpak? Nodig ons uit voor een inspiratieavond, workshop of training op maat.

Contact en aanvragen