Menu Sluiten

Navolging als vormend principe

Met dit onderzoek geeft Fieke Bijnagte een stevige theologische basis aan het werk van sAmen. Bovendien wil zij scholen en kerken hiermee inspiratie bieden bij het nadenken over en opstellen van hun visie op christelijk onderwijs en christelijke vorming.

Uit het voorwoord:

“Sinds ik Paedagogische Beginselen van Bavinck op een tweedehands boekenmarkt vond, is Bavinck voor mij een welkome gesprekspartner. Ik deed al eerder onderzoek naar de relatie tussen zijn onderwijsvisie en die van Vygotskij, de grondlegger van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.* Beiden spreken over de bemiddelende rol van de leerkracht en de ruimte voor betekenisvolle bronnen. Maar alleen Vygotskij schrijft in dit kader over imitatie. Is dat voor Bavinck geen thema of reserveert hij dit begrip voor de imitatio Christi oftewel de navolging van Christus? Dat wilde ik nader onderzoeken. Door het werk van Van Keulen en Joustra kreeg ik meer zicht op Bavincks begrip van navolging en de centrale plaats daarvan in zijn theologische werken. Vervolgens ontdekte ik bijzondere citaten in zijn eigen werk waaruit bleek dat het begrip navolging ook in zijn pedagogiek centraal staat. Dat resulteerde in een speciaal moment van Entdeckerfreude en gaf een welkome basis aan de verdere analyse van zijn pedagogische werken. Aan het eind van het onderzoek kwamen heel veel draadjes uit mijn werk voor sAmen Leren Geloven bij elkaar: gemeenschap, gesprek en groei.”

Inhoud:

  • Inleiding
  • Navolging in de christelijke traditie en in het onderwijs
  • Navolging en pedagogiek in relatie tot Bavincks biografie
  • Het navolgingsmotief in de pedagogische werken van Bavinck
  • Navolging als vormend principe voor de huidige onderwijspraktijk
  • Literatuurlijst

Fieke Bijnagte deed eerder onderzoek naar Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Wat is het? Waar komt het vandaan? En hoe verhoudt het zich tot christelijk onderwijs? Daarvoor bracht zij een psychologische vader van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs en een theologische vader van het gereformeerd onderwijs met elkaar in gesprek: prof. H. Bavinck (1854-1921), theoloog, grondlegger van de gereformeerde pedagogiek en medeoprichter van het Gereformeerd Schoolverband en L.S. Vygotskij (1896-1934), psycholoog en grondlegger van de cultuurhistorische theorie waar Ontwikkelingsgericht Onderwijs op is gebaseerd. Dit onderzoek verscheen in: Mens worden. Over de relatie tussen theologie en pedagogiek, onder redactie van Wolter Huttinga en Roel Kuiper. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2021.

Het onderzoek naar navolging is verkrijgbaar als E-pub (€2,50) of als boekje met softcover in A5 formaat (€10,-).

of stuur een bericht