Menu Sluiten

Zondag dl 2: Volgorde

In deze lessen leren we over de dingen die in de kerk gebeuren of te zien zijn. Daarbij luisteren we naar wat de Bijbel ons hierover vertelt en ontdekken we samen dat we die dingen niet zomaar doen.

Direct naar links bij dit pakket

God wil ons ontmoeten. Over de (volg)orde van de dienst. In een aantal lessen ontdekken we samen hoe God ons in de onderdelen van de eredienst wil ontmoeten en hoe we onze deelname hieraan in kunnen vullen.

Van de onderdelen van de eredienst zijn pictogrammen beschikbaar: grote pictogrammen op papier om op te hangen en / of te kleuren, kleine digitale pictogrammen om te gebruiken in jullie folder, kerkblad e.d. Nadat uw bestelling is geplaatst, ontvangt u een email waarin u aan kunt geven welke onderdelen de eredienst bevat. U ontvangt dan bij uw bestelling een op maat samengestelde serie pictogrammen, inclusief kijkwijzer voor in de kerk.

Verkrijgbaar voor onder- en bovenbouw. De lesindeling en de starter in de kerk zijn hetzelfde. De Bijbelverhalen en verwerking zijn geschikt voor de desbetreffende groep.

Inhoud:
– God wil ons ontmoeten – intro
– Ga je mee naar de kerk?
– Een opdracht
– De lofzang verheft ons hart tot god
– God is er bij!
– Tien regels
– De dienst van het Woord
– Geven uit dankbaarheid
– Wegzending en zegen

Dat wat we leren, mogen we ons eigen maken door er mee aan de slag te gaan en het door te geven. Daarom maken we een folder voor kinderen die voor het eerst in de kerk komen en nog niet weten hoe het er bij ons aan toe gaat.

Digitaal verkrijgbaar voor 4-7 en 8-12 jarigen (€25,-), inclusief handleiding. Beide pakketten samen kosten €35,-.

of stuur een bericht

Links bij Zondag Volgorde

Algemeen
– Komen, buigen, horen, vieren, geven, gaan. Het verhaal van onze liturgie (ds. van Dusseldorp)
Orden van dienst uit het dienstboek van de PKN
Alledaags of vervreemdend (Artikel ND met woorden van Willem Barnard, kerklieddichter: “De taal van een kerkdienst moet altijd iets van vervreemding oproepen. Wanneer de liturgische taal – inclusief de schriftlezing – volledig samenvalt met de alledaagse taal van thuis en straat, gaat er iets van het mysterie verloren. Daarom is de naam van God in de oudtestamentische traditie onuitspreekbaar. Steeds als je denkt de Allerhoogste in een woord te kunnen vangen, ontsnapt Hij uit de grip van onze handen.”)
Waarom zou ik naar de kerk gaan? (Filmpje van de Noorderkerk Amsterdam)
– Op de website van ‘preek van de leek’ en op de blog van ds. Matthijs Schuurman wordt uitgelegd wat er gebeurt in een kerkdienst.
Wanneer begint de eredienst (ds. Matthijs Schuurman)
Martin Brand vertelt over zijn ervaring m.b.t. het bijwonen van een kerkdienst.
Eenvoudige liederen voor de liturgie (Elly Zuiderveld en Dick Le Mair)
De liturgie van het gewone, alledaagse bestaan (boeksamenvatting)

Naast de picotgrammen, die bij de lessenserie horen, kun je ook gebruik maken van foto’s. Maak zelf toepasselijke foto’s of download ze van beeldbank.pkn.nl. Deze foto’s zijn gratis beschikbaar gesteld door de PKN, vooral bedoeld voor makers van kerkbladen websites.

1 en 2. God wil ons ontmoeten
De kerk: de plaats waarvan de Heer heeft gezegd: Mijn Naam zal er zijn (Preek)
Psalm 100 (Psalmen voor Nu) 
Stilte in Taize
Het begin van de dienst (art. Woord & Dienst)

3. Een opdracht
Kinderen en stilte (artikel EO-Visie)
– Filmpje bij het krantenartikel over Kimberley.
– Iedere zondag in 2011 bezoekt een IKON-redacteur een andere kerk. Hij noteert zijn ervaringen en plaatst ze online: ‘Komt een leek in de kerk’. Wat blijkt: er is een enorm verschil in de manier waarop kerken met gasten omgaan.

4. De lofzang verheft ons hart tot God
… ieder zingt zijn eigen lied (art. Woord & Dienst)
Zingen in de kerk van vroeger tot nu
Een beknopte studie over de rol van het lied in de bijbel en speciaal over het lied van Mozes

Muzikale links:
Lof, aanbidding (Sela) 
Wat heerlijk om voor U te zingen (Psalm 92, Psalmen voor Nu)
Thuis in Gods huis (Een lied van Ria Borkent)
Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek (D.C. Lewis)
Wakker met een wijsje (Karaoke van Kinderen voor Kinderen)

5. God is er bij, over votum en groet
Genade voor u! (Preek over de zegengroet)
Votum en groet (Artikel ND: Zo’n raar woord als votum kan afschrikken, maar leg het ook niet te snel naast je neer. Een korte uitleg helpt al. “Wij verwachten het als christenen niet van de grote der aarde of van elkaar, we verwachten het – in ons hele leven – van God. En wij geloven dat God de hemel en de aarde maar ook jou en mij gemaakt heeft. Als wij ontrouw zijn is Hij trouw. Hij wil ook vandaag jou genadig zijn en je vrede en eeuwig leven geven.”)
Kindernevendienstweblog over de groet
Votum en groet (Sela)
Zie me graag (Clouseau)

6. Tien regels
Cabaretfragment ‘Regels zijn regels (Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten)
Mozes en de 10 regels (Elly en de Wiebelwagen)
– De 10 geboden in het jodendom 1 en 2
Diverse versies van de 10 geboden (inclusief afbeeldingen, verzameld door Jan Boersma)
Tien geboden in vraag en antwoord
Tien geboden op rijm (Ria Borkent)
– Kleurplaat De tien woorden (Buddy Books)

7. De dienst van het Woord
Achtergrond bij het leesrooster (art. Woord & Dienst)
Achtergrond bij de preek (art. Woord & Dienst)
Gebed van Johannes Chrysostomos voor het lezen van de Bijbel (onderaan de pagina)
De schriftlezer in de eredienst (Ria Borkent)
Bijbelkleurplaten bij de kerkdienst (pdf), met toestemming van www.bijbelkleurplaten.nl/

8. De collecte
God heeft lief wie blijmoedig geeft
– Meer Bijbelteksten over geven
Mensen in nood krijgen een gezicht (GZB)

9. Wegzending en zegen
– Een artikel uit Opbouw (NGK) over de zegen
– Uitleg over zegenen op www.kindengeloof.nl
Preek over Numeri 6:22-27 (Jos Douma)
Zegen, méér dan een wens (EO.nl/dekapel)
Woordweb ‘zegen’
Zegen kun je niet kopen, over Jakob en Ezau (Elly en de Wiebelwagen)
Uitleg voor het vouwen van het miniboekje

Muzikale links: aanvullend materiaal op de website
Gebed om zegen (Opwekking 710)
The Lord bless you and keep you
May the Lord bless you
De Here zegent jou (Kinderopwekking 185)
Heer ik hoor van rijke zegen (Joke Buis, lied Johan de Heer)
Er komen stromen van zegen (Joke Buis, lied Johan de Heer)