Menu Sluiten

Brood dat leven geeft

Een serie bijeenkomsten n.a.v. Johannes 6 waarin we lezen van 5 broden en 2 vissen en brood dat eeuwig leven geeft.

Direct naar links bij dit pakket

In deze lessen willen we met de kinderen stilstaan bij Gods zorg voor ons dagelijks leven. Wat hebben we nodig en wat komt daar bij kijken? God geeft genoeg voor iedereen! Maar God geeft nog meer. Jezus zegt: ‘Ik ben het brood des levens’.  God geeft ons niet alleen genoeg te eten voor iedere dag, maar Hij geeft eeuwig leven!

In de Bijbel gaat het ook vaak over eten. De voorbeelden buitelen over elkaar heen: ‘geef ons heden ons dagelijks brood’, God gaf het volk manna in de woestijn, Jezus noemt zichzelf het brood des levens, Jezus eet bij mensen thuis, tijdens maaltijden vinden mooie gesprekken plaats, Jezus geeft 5000 mensen te eten, etc. Gewoon brood is voor Hem niet te min om aandacht aan te besteden. Maar er is meer. En Jezus gebruikt deze wonderlijke broodvermenigvuldiging om zijn boodschap zichtbaar te maken in de praktijk:

– Je kunt op God vertrouwen, Hij zorgt voor mensen
– Jezus kan een wonder doen omdat iemand deelt van wat hij heeft gekregen
– Natuurlijk heb je brood nodig. Dat heeft Jezus de mensen ook gegeven. Maar steeds krijg je weer honger. Als je bij Hem hoort, krijg je nog veel meer. En uiteindelijk krijg je eeuwig leven en kunnen we voor altijd bij Jezus zijn.

Inhoud:
Deze opbouw van Jezus’ boodschap is de basis voor de eerste twee bijeenkomsten:

1. In de eerste bijeenkomst staan we stil bij ons dagelijks brood als een wonder van de schepping.
2. In de tweede bijeenkomst lezen we het verhaal van de wonderbare spijziging. Met de jongste kinderen staan we stil bij het delen van onze overvloed, net zoals de jongen in het verhaal deed. Met de oudere kinderen gaan we onderzoeken wat het betekent dat Jezus zegt: “Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft”.  

Jezus volgen gaat het beste in een gemeenschap. Want in je eentje is het niet makkelijk. Je kunt elkaar inspireren en misschien nog wel belangrijker: samen vieren hoe goed het met God is. Dat gaan we de komende bijeenkomsten doen:

3. De Bijbel roept ons onder andere in psalm 78 op de grote daden van God door te geven aan de volgende generatie. In de derde bijeenkomst gaan we dit ook echt doen. Per kind mag een ouder, opa of oma en bij de bovenbouw een gemeentelid mee naar de kindernevendienst. Aan de hand van afbeeldingen van Bijbelverhalen en foto’s van dagelijkse situaties gaan we met elkaar in gesprek.
4. In de vierde bijeenkomst kijken we nog eens naar psalm 78. David geeft de grote daden van God door middel van een psalm door. Zingen doe je samen en al zingend onthoud je de woorden beter. De jongste kinderen leren een lied aan en de oudere kinderen schrijven een lied om dat wat we geleerd en ontdekt hebben nog eens te ‘herkauwen’.  

Ontmoetingen zijn een belangrijke factor in de Bijbel en vaak vinden ontmoetingen plaats rond een maaltijd. We sluiten de serie ‘brood’ daarom af met een gezamenlijke koffietafel of broodmaaltijd. Natuurlijk krijgen onze aangeleerde of zelf gemaakte liederen en gebeden daarin een plaats. Zo staan we met elkaar nogmaals stil bij ons aardse en hemelse brood. Elke les verzamelen we attributen. Daardoor hebben jullie meteen aankleding voor de ruimte tijdens deze maaltijd.

Lees hier onze blog over de pilot van deze lessenserie tijdens een vakantiebijbelclub: Meer dan brood alleen.

Naast het basisprogramma hebben we tips voor een uitje, filmpjes over brood die de kinderen thuis kunnen bekijken en links liederen en teksten die je kunnen helpen bij je voorbereiding.

Digitaal verkrijgbaar voor 4-7 en 8-12 jarigen (€20,-) en voor 4-12 jarigen (€30,-), inclusief handleiding.

of stuur een bericht

Links bij Brood dat leven geeft

Algemeen
– Preek van ds. van den Berg die de strekking van deze serie verwoordt: Brood dat eeuwig leven geeft
– Muziek: Wij leven van de wind (Gezang 249 / Lied 687 NLB) (Sela)
– Spelletjes voor als er tijd over is: Bakker, bakker, hoe laat is het en Broodjes bakken
– Lessuggesties van Brood aan de basis

Liederen bij het thema
– Alles heeft de Here God gemaakt (E&R)
– Alles komt van God (Opwekking voor kids 236) en YouTubefilmpje
– Alles is alles (E&R)
– Als het graan (E&R)
– Als je bidt, zal Hij je geven (E&R)
– Broodliedje
– Dankliedjes voor bij het eten
– Eerlijk delen (E&R)
– Het brood dat ons voor ogen staat (Evangelische Liedbundel 290)
– Ik was hongerig (E&R)
– Kinderen van de Vader (E&R)
– Manna (E&R) en YouTubefilmpje
– Mijn grootste wens is niet om rijk te zijn (Opwekking voor kids deel 13) en YouTubefilmpje
– Smikkel, smakkel, lekker eten (E&R)
– Onze Vader (E&R en Evangelische Liedbundel 325 en 466)
– Vertel het aan de mensen (E&R)
– Vijf broden en twee vissen (E&R) en YouTubefilmpje
– Voor al uw goede gaven, Heer (canon)
– Wie Hij was werd niet begrepen (E&R)
– Zacheüs (E&R)
– Zoek eerst het koninkrijk van God (Opwekking nr 40)

1. Geef ons heden ons dagelijks brood
Voorbereiding voor de leiding
– Dankdagpreek van ds. Verhoef: Gewoon genoeg (over het manna)
– Biddagpreek van ds. Schuurman: Geef ons heden ons dagelijks brood en achtergrondinformatie bij deze preek
– Artikel: 7 redenen om niet bezorgd te zijn
– Muziek: Brood van het leven (Trinity)
– Muziek: God’s Alive and Well, nav psalm 8 en 104 (Sharon Kips)
– Het ‘Onze Vader’ met gebaren

Bij de les
– Kort filmpje met etende mensen
– Hungry Planet, foto’s van Peter Menzel, in 2015 maakte hij ze ook van Nederlandse gezinnen. Als deze links niet meer werken, google dan op ‘peter menzel hungry planet
– Afbeelding minimumrantsoen voor vluchtelingen (Wereldgezondheidsorganisatie)
– Het Onze Vader in gebarentaal
– Het verhaal van  Mozes en het manna: filmpje, illustraties en vertelling

Filmpjes ter verdieping en / of om thuis te bekijken
– Filmpje over een boer die tarwe verbouwt
– Diverse Schooltv- filmpjes over brood, inclusief leeftijdscategorie
– Filmpje over een bakker die in twee minuten vertelt hoe hij brood bakt
– Gezond eten volgens
de schijf van vijf
– Filmpjes van distributiecentrum AH en de broodafdeling van de Plus
– Time lapse, filmpje van een plantje dat groeit

2. God geeft ons wat we nodig hebben
Voorbereiding voor de leiding
– Dankdagpreek van ds. Schuurman: Genoeg te delen, n.a.v. Johannes 6:1-15
– Preek van ds. Schuurman: Wie op het woord acht geeft, vindt geluk
– Uitleg over het bijbelse kernwoord manna (hemels brood)
– Meditatie: Genoeg is al teveel
– Muziek: Heer, wat kan ik doen? (E&R) en filmpje
– Muziek: Wij leven van de wind (Sela) en filmpje
– Filmpje ‘the sharing expiriment’ (dilemma van twee kinderen en één boterham)

Bij de les
– Muzikale vertelling van 5 broden en 2 vissen (in het engels)
– Beeldverhaal van de wonderbare spijziging in foto’s en illustraties of illustraties
– Muziek: Vijf broden en twee vissen, met tekeningen van kinderen (E&R)
– Muziek: De bestemming (Marco Borsato)
– Muziek: Mijn grootste wens is niet om rijk te zijn (Kids Crew)
– Het Rode Kippetje van Max Velthuijs: filmpje en tekst
– Een mobile van 5 broden met daarop Jezus zegt: “Ik ben het brood des levens”
– Tip voor thuis: Kijktafel ‘gezond eten’ n.a.v. Filippenzen 4:8

3. Geef het door
Voorbereiding voor de leiding
– Blogs van ds. Schuurman over kinderen en psalmen
– Preekkracht van ds. Douma: Doorgeven aan de kinderen, n.a.v. Deuteronomium 6
– Jullie kinderen zullen later vragen… art. van NBG over Deut. 6 en Psalm 78
– Blog van ds. Visser: Hoor, wat mij God deed ondervinden
– Muziek: Father & Friend (Alain Clark)
– Muziek: Op zondag ga ik graag bij oma op bezoek (E&R)

Bij de les
– Psalm 78 (Bijbel in Gewone Taal, hiervoor heb je wel een account nodig)
– Cymbaalmuziek bij het lezen van Psalm 78
– sAmen in Gesprek (document met gesprekskaartjes)

4. Samen eten en ontmoeten
Voorbereiding voor de leiding
– Muziek: Kinderen van de Vader (E&R) en filmpje
– Boek: Eten met Jezus en recensie
– Bijbelstudie van Ds. Terlouw: ‘Avondmaal – God en elkaar ontmoeten