Menu Sluiten

OVER ONS

sAmen Leren Geloven

sAmen leren geloven wil samen gemeentezijn bevorderen. Ons materiaal voor de kindernevendienst laat het niet bij een mooi Bijbelverhaal. En het doet meer dan Bijbelse thema’s toepassen op het leven van elke dag. sAmen legt de verbinding tussen de Bijbel als Woord van God, de ervaring van kinderen en volwassenen én de wereld om hen heen.

Visie

Gemeenschap

sAmen heeft oog voor het gewone leven van de kinderen en verwoordt wat de Bijbelse boodschap betekent voor elke dag. We willen namelijk dat het leven met God voor kinderen (en volwassenen) persoonlijk betekenis krijgt. sAmen leren geloven, noemen wij dat.
Voor sAmen begint het bij de gemeenschap, het samen gemeente-zijn. De Bijbel laat zien dat de gemeente een lerende gemeenschap is met aandacht voor de kinderen. (Marcus 10:13-16)
Meer nog dan vroeger is de kerk dé plek waar Bijbelverhalen worden gecombineerd met de praktijk van alle dag. (Psalm 78:4)

Gesprek

“Geloof is persoonlijk, maar nooit individueel. Het verbindt een mens met God en met elkaar. De kerk is de geloofsgemeenschap die bestaat dankzij deze verbinding. (…) Het geestelijk thuis waar een mens ‘Gij’, ‘jij’ en ‘ik’ leert zeggen.” (ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk). sAmen geeft deze overtuiging handen en voeten in het ontwikkelde kindernevendienstmateriaal.
Net zoals in de Bijbelse tijd de oudere generatie kennis en levenswijsheid overdraagt aan de jongere generatie, zo gaat sAmen uit van het gesprek tussen volwassenen en kinderen. Juist deze interactie biedt ruimte om samen te ervaren, te leren, te praten en te ontdekken. Dat bouwt op. (Psalm 78:5, 6)
Opvallend is, dat dit niet gebeurt zomaar in een boekje, maar in het gesprek: het mondelinge onderwijs. (Psalm 78:4 en Psalm 34:12)

Groei

sAmen is gericht op groei van kinderen én volwassenen. De volwassene neemt het kind mee in de ontdekkingstocht die ze samen afleggen: samen ontdekken wat kinderen al weten, maar ook nieuwe kennis toevoegen, nieuwe activiteiten doen die voor kinderen interessant en betekenisvol zijn.
Juist door samen op te trekken, kan het geloof bij kinderen zich ontwikkelen. Het materiaal daagt kinderen uit om vragen te stellen. Door deze vragen wordt de volwassene en kinderen zich opnieuw bewust van de kern van het evangelie. Dat is dus dubbele groei van geloof, in de dagelijkse werkelijkheid. (Psalm 78:7, 8)

sAmen in de praktijk

De koppeling tussen de praktijk van alle dag en het praktische dat een Bijbelverhaal ons leert, is de basis voor sAmen. Wat in de verhalen aan de orde is, komt ook terug in het gewone dagelijkse leven (Deuteronomium 6:4-9). We ontdekken samen hoe en waar dat gebeurt. Dat maakt dat we persoonlijk betrokken raken. We sluiten aan bij wat kinderen al weten, welke ervaringen of ideeën ze hebben. En sAmen werkt met zichtbare tekenen die kinderen uitnodigen om vragen te stellen, zoals in Jozua 4. Leren van nieuwe inzichten. Niet alleen wanneer de kinderen luisteren, maar ook als ze in gesprek gaan, als ze bidden en zingen en als ze praktisch aan de slag gaan met een knutselwerkje, onderzoekje of spel. Dat noemt sAmen: samen denken, samen beleven, samen doen.

sAmen in de kerk

Is er een betere plek om samen te leren geloven dan in de kerk? We begeleiden de kinderen in het toegroeien naar de gewone kerkgang. De gemeente is de plaats waar de Heilige Geest mensen wil toerusten, wil bemoedigen en wil aansporen. Het is de plek waar kinderen en volwassenen elk op hun eigen niveau ervaringen opdoen in de traditie, de rituelen, de sacramenten, de feesten, de verkondiging, het zingen en uitdelen. Samen mens naar Gods bedoeling worden, samen wortelen en groeien in het geloof dat staat in de dagelijkse werkelijkheid. Daar gaat het om.

Ons doel

– kinderen actief en inhoudelijk betrekken bij de gemeenschap van gelovigen, met name rondom de wekelijkse samenkomst en met elkaar de rijkdom van het evangelie ontdekken
– verbinding leggen tussen de Bijbel als Woord van God, de ervaring van kinderen en volwassenen én de wereld om hen heen
– de interactie tussen kinderen en volwassenen stimuleren door aan te sluiten bij wat kinderen al weten om ze vervolgens uit te nodigen vragen te stellen en te leren

Ons didactische uitgangspunt

Ons werk is gebaseerd op Joods leren en Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO):
– Leren door participeren in betekenisvolle activiteiten: kinderen zijn gebaat bij levensecht oefenen in sociale praktijken in en buiten de kerk
– Het vergroten van de betrokkenheid van kinderen op deze activiteiten
– Het bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen

 Verder lezen

– Fieke Bijnagte reageert in Kindernevendienst als oefendienst op een artikel in het Reformatorisch Dagblad.
– Overeenkomsten tussen de visie van Areopagus (IZB) en sAmen
– Onze blogs

Organisatie

sAmen was als stichting bijna 12 jaar actief op het gebied van de ontwikkeling van visie en materiaal voor kinderen in de kerk. De stichting werd medio 2022 opgeheven. Fieke Bijnagte beheert sindsdien de website en is nog steeds actief op het snijvlak van theologie, identiteit en onderwijs. De materialen zijn tijdloos en (digitaal) nog steeds te koop.

Aan sAmen werkten mee:
Fieke Bijnagte (coördinator, onderwijspedagoog)
Janneke Hagenaar (eigenaar van Bureau Hagenaar, nascholer en ontwikkelaar binnen school en kinderopvang vanuit de ontwikkelingsgerichte visie (OGO)
– Arjan Glas (vormgever, illustrator)
– Tirza Beekhuis (illustrator)
– Ds. W. Dekker (voorheen hoofd vorming en educatie IZB)
– Diverse predikanten, leerkrachten en een fotograaf 
 
Het comité van aanbeveling bestond destijds uit:
– Prof. dr. W. Verboom, emeritus-hoogleraar Geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme
– Drs. B. Kalkman, directeur Edu-Sign
 
Wij werkten samen met JOP, de jeugdwerkorganisatie van de PKN, maar hadden ook contact met jeugdwerkorganisaties van andere kerken.

Kerkstraat 10, 4196AB Tricht
tel.: 06-10278386
Email ons